Inloggen

Over ons

Energieplein20 is een landelijk kennisuitwisselingsplatform met onpartijdige en toepasbare informatie en tools voor iedereen die kansen wil benutten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het is een ontmoetingsplaats voor marktpartijen, initiatiefnemers, gemeenten en andere professionals en geïnteresseerden. Een plaats waar je kunt netwerken, discussiëren, samenwerken en bouwen aan nieuwe kennis.

Op Energieplein20 delen alle betrokkenen informatie, succesfactoren en dilemma's rond energiebesparing in de gebouwde omgeving. Door te delen vergroten we gezamenlijk onze kennis en blijven we een boost geven aan energiebesparing in de gebouwde omgeving. Doe je mee?. Geef jouw ervaringen, vragen, barrières & successen om samen verder te bouwen!

Samenwerken
Via de link onder de button 'Groepen' is het mogelijk om je aan te sluiten bij één van de bestaande online groepen. Je kunt hier o.a. bestanden delen, in gesprek met collega’s op een andere locatie en discussies starten. Een groep kan gericht zijn op een specifiek thema, regio of ander onderwerp. Bestaat jouw groep nog niet? Dan is het mogelijk om zelf een groep te starten! Onder samenwerken is het ook mogelijk om je te aan te sluiten bij één van de lopende discussies of om zelf een discussie te starten!

Boekenkast
In de boekenkast vind je een samenvatting van de resultaten van het project blok voor blok. Hiervoor zijn alle rapporten en de andere communicatiemiddelen die tijdens het project door de diverse consortia zijn gerealiseerd bekeken en geanalyseerd.

Gebruikers
Het is mogelijk om het profiel van alle deelnemers of gebruikers van het platform in te zien. Dit kan via de link 'Gebruikers'. Met de zoekfunctie is het gemakkelijk om een profiel van een specifiek persoon te vinden. Meld je dus snel aan op het platform. Want Energieplein20 zijn we samen!

Achtergrond

Energieplein20 is een nieuw initiatief, voor iedereen met interesse in energiebesparing in de gebouwde omgeving. Energieplein20 bundelt 4 jaar kennis en ervaringen over energiebesparing opgedaan in 12 blok voor blok projecten. In de blok voor blok projecten werkten minstens 3 marktpartijen samen in een consortium. Ze deelden hun kennis en ervaring om zo te komen tot de beste resultaten, besparingspotentieel en gelukkige bewoners. De ervaringen uit deze projecten hebben we meegenomen naar het Energieplein. Zo bouwen we op Energieplein20 samen verder aan succes voor de toekomst met nog meer mensen en meer (geactualiseerde) kennis.

Energieplein20 is gestart door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Pleinregels

Energieplein20 is in het leven geroepen omdat RVO.nl er van overtuigd is dat dit platform professionals kan ondersteunen bij energiebesparing in de gebouwde omgeving. Via het platform Energieplein20 hopen we bestaande kennis over dit onderwerp te verspreiden, professionals met elkaar in contact te brengen en een ieder de mogelijkheid te bieden om hulp en feedback uit het netwerk te krijgen. We waarderen alle reacties en toegevoegde documenten en evenementen. Om de omgang op Energieplein20 zo optimaal mogelijk te houden, hebben we ​in overleg een aantal "plein"regels vastgesteld​:

  • Energieplein20 stimuleert het volledig invullen van profielen en het gebruik van profielfoto’s. Ingevulde profielen trekken ​meer aandacht van andere professionals, kennen meer zwaarte in dialoog en ​worden eerder extra onder de aandacht gebracht door ​de redactie.
  • Alle deelnemers aan Energieplein20 zijn ​zelf ​verantwoordelijk voor de content die zij plaatsen op het platform.
  • Een kritische houding wordt toegejuicht. Zorg er wel voor dat je reacties niet omslaan in negatieve uitlatingen.
  • Energieplein20 is een plaats om samen te werken en te discussiëren met een community van professionals in Energiebesparing. Om transparantie in deze dialoog te waarborgen, vragen we alle leden om een profiel aan te maken onder zijn of haar eigen naam en niet onder​ ​een pseudoniem, ​organisatie​naam​ of een ​naam van een andere persoon.
  • Commerciële uitingen en spam worden niet gewaardeerd op Energieplein20. Wij achten leden zelf in staat te bepalen wat de scheidslijn is tussen sec adverteren en het delen van onderwerpgerelateerde content en events. De doelgroep van Energieplein20 bestaat uit professionals in energiebesparing en niet uit particulieren. Houd hier rekening mee waar het gaat om eventuele commerciële uitingen en events.
  • Het is niet toegestaan om beledigende of racistische uitlatingen te doen tegen wie dan ook.
  • De opvattingen en meningen van de deelnemers van Energieplein20 komen niet per definitie overeen met die van de redactie van Energieplein20 of RVO.nl. Energieplein20 is en wil boven alles een platform zijn.
  • Als berichten of profielen ​niet voldoen aan ​bovenstaande huisregels, kan RVO.nl er voor kiezen om deze zonder opgaaf van redenen te verwijderen.
Deze widget is nog niet aangepast