Inloggen

VvE Financiering komt in het zonnetje te staan

  jjhm schretlen
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 33
  Door jjhm schretlen 23 dagen geleden Reacties (2)

  VvE-en die gefinancierd willen worden, willen dat zoveel mogelijk woonlasten neutraal. Dat kan door en/óf de financieringskostenvoet te verminderen en/of door de hoogte van de investering te laten dalen. De één kan echter niet zonder de ander. 

  De financieringskostenvoet kan naar beneden door grofweg 2 maatregelen:

  - het verlengen van de aflossingsperiode. Dit kan met 30 jarige looptijd van een lening;

  - het verminderen van het risicoprofiel;

  Dat laatste kan alleen door zekerheidsstellingen die door banken erkent kunnen worden en passen binnen het financieringsbeleid van de bank op complex-financiering met een langlopende lening. Dit lijkt schier onmogelijk, maar er is een oplossing. 

  Segon heeft samen met de gemeente Assen en de provincie Drenthe het zogenaamde Asser Servicekosten Model ontwikkeld, met het doel objectgerichte financiering met langlopende leningen mogelijk te maken en een zo laag mogelijke rentelast. Een soort gelijk model wordt gehanteerd in Eemland. Daarnaast bestaan er nog enkele vergelijkbare initiatieven. Essentie is als volgt:

  Waar nu nog de provincie of gemeente borg staat voor de lening moet over een paar jaar de garantie worden overgenomen door een Waarborgfonds dat de banken/financiers durft te laten financieren met een zo laag mogelijk solvabiliteitsbeslag. Want hoe meer eigen vermogen een bank moet aanhouden voor een financiering hoe hoger de rente en dus bereiken we dan geen woonlastenneutraliteit. Dan loopt de transitie bij VvE-en spaak. En bij langlopende leningen loopt die rente aardig op.

  Een waarborgfonds is alleen mogelijk bij een gestandaardiseerde kredietbeoordeling, medewerking vooralsnog van de lokale overheden en VvE-vraag uit de markt. Dat betekent dus het bundelen van aanvragen en het maken van afspraken.

  Deelt u deze benadering en bent u met deze problematiek bezig dan zijn we graag bereid een en ander toe te lichten. U kunt daartoe contact opnemen met Segon (088-0900.000 of mail secretariaat@segon.nl ), de Provincie Drenthe (https://www.provincie.drenthe.nl/serviceblok/contact/), of het Nationale Investering Agentschap (info@nia-nl.nl). 

  Met vriendelijke groet

  Joost Schretlen

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Ruud Serlé
    Ruud Serlé 23 dagen geleden

    Energieverbetering (incl. NOM) voor VVE's en particuliere woningen kan door de energie-investering  overdraagbaar te stellen aan de volgende eigenaar waarbij de investering (gebouwgebonden financiering of energiehypotheek) op het object blijft rusten t/m tenminste de afschrijvingsperiode (20jr installaties en 40jr bouwkundig). Opties voor gebouwgebonden financiering zijn opgenomen in het Regeerakkoord, financiers moeten nu over de brug komen

    http://www.rmserle.nl/plan-energiehypotheek-nom-particuliere-woningen/

    • jjhm schretlen
     jjhm schretlen 23 dagen geleden

     Nog even vergeten.

     Voor degene die in Noord Nederland wonen of werken. Op 9 november 2017 zal op de Klimaattop Noord Nederland om 13:00 een inspiratiesessie hiervoor zijn. U kunt zich aanmelden via www.klimaattopnoord2017.nl 

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers