Inloggen
 • Blogs
 • Ernst Vuijk
 • Wat is het resultaat van de informele ministersconferentie op Malta van 18-19 mei j.l.?

Wat is het resultaat van de informele ministersconferentie op Malta van 18-19 mei j.l.?

  Ernst Vuijk
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 43
  Door Ernst Vuijk 173 dagen geleden

  Demissionair kabinet voerde actieve lobby tegen Europese richtlijn voor energietransitie in Malta. Waar ging dat over?

  Nederland heeft zich gecommitteerd aan het VN-klimaatverdrag van Parijs. Hierin zijn bindende afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, met 1,5 graden als streefwaarde. Per saldo moeten broeikasgassen, zoals CO2, uit de lucht moeten worden gehaald. Nederland loopt niet voorop in CO2 reductie, de vervanging van fossiele door duurzame energie staat vrijwel onder aan de Europese prestatielijstjes. 

  Wat echter minder bekend lijkt, is dat Nederland voormalig koploper (en volgens Sharon Dijksma onlangs in Californie ook weer bevestigd) soms als een 'rem' in Europa lijkt te opereren. Het demissionaire kabinet voerde op 18 en 19 mei in Malta actief lobby in Europa om energiebesparing in de gebouwde omgeving en elektrificatie van mobiliteit te vertragen. Althans, zo lijkt dit op basis van briefwisseling tussen Plasterk en de voorzitter van de Eerste Kamer.

  In de brief van het ministerie wordt aangegeven dat er in werkgroepen in Brussel gepoogd is om meer gedetailleerde regels die zijn voorgesteld, te voorkomen, om de ‘administratieve lasten’ te beperken. Zo gaat het om het aantal laadpalen voor elektrisch vervoer in de openbare ruimte, het hebben van een voor- en nameting bij een energetische renovatie die met overheidssubsidies is gestimuleerd en het opnemen van energieverbruikgegevens in de nationale database met energielabels.

  Op 26 juni zal de Energieraad, de ministers van Energie in Europa, tot een voorlopig standpunt komen over deze voorstellen van de Europese Commissie. Nederland heeft tot nu toe weinig medestanders gevonden in kringen van de lidstaten, maar denkt de voorstellen nog te kunnen afzwakken voordat het zover komt.

  Terwijl de VVD in de Tweede Kamer het passeren van de klimaatwet ‘controversieel’ heeft verklaard, lijkt het demissionaire kabinet er alles aan te doen om in Europa de energietransitie in de gebouwde omgeving te vertragen.

  Ernst Vuyk

  Vuyk Onderzoek Ontwerp en Advies

  adviseur NRP Spaar het Klimaat 

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers