Inloggen
  • Blogs
  • De bouwsector kan zichzelf nu echt vernieuwen

De bouwsector kan zichzelf nu echt vernieuwen

 Bouwagenda_Bouwcoalitie.jpg      
 
De Bouwagenda moet een revolutie ontketenen in de bouw. En dat is hard nodig. Jarenlang stond de sector op een nullijn op het gebied van productiviteitsgroei. Terwijl maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering en de omslag naar een circulaire economie de woningmarkt veranderen. Wat betekenen de ambitieuze plannen voor de markt en welke rol is hierin weggelegd voor bouwprofessionals?
 
De bouwsector staat voor een grote verduurzamingsopgave. De Bouwagenda is een vernieuwingsprogramma die deze opgave niet alleen moet versnellen, maar ook vult met concrete doelen. Volgens Joris van den Heuvel, adviseur bij RVO.nl en teamlid van het programmateam van De Bouwagenda, tekent dit een omslagpunt: “Jarenlang ontbrak het in de bouwsector aan een gevoel van urgentie en saamhorigheid. Nu staat de hele sector achter het plan. Ondernemen we nu geen actie, dan raakt het schip alleen maar verder achterop. Dit is het keerpunt waarop de bouwsector zichzelf echt kan vernieuwen.”
 
Woningbouw
De ambities in de woningbouw zijn groot. Zo moet bestaande woningvoorraad verduurzamen en moet de markt in 2030 naar 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen. “Dat vraagt om een grote inhaalslag. Afgelopen jaren zijn gemiddeld minder dan 50.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd. Dit moet vanaf 2021 naar 100.000 per jaar. Ook moet de verduurzaming van bestaande woningen worden opgeschaald naar 100.000 woningen per jaar”, zegt Van den Heuvel.
 
Concrete doelen
Is de markt wel klaar voor zo’n omschakeling? “Iedereen realiseert zich dat we er nog lang niet zijn. Met het actieprogramma hopen we een vliegwieleffect te creëren die ook naar de ambities van 2030/2050 toewerkt. In 11 roadmaps staat beschreven welke knoppen om moeten om dit te realiseren. Want wat heeft de vakman van de toekomst nodig om zoveel woningen te vervangen of bouwen? Dat is onder meer expertise en een enorme capaciteit aan arbeidskrachten. Alleen al in het mbo is er een groeiend tekort aan techneuten die ook hard nodig zijn in de bouw. Daarom spreken we van een revolutie die nodig is.”
  
Investeren in scholing
Volgens Van den Heuvel begint deze bij scholing: “Je ziet grote bedrijven investeren in bedrijfsscholen. Maar ook voor het mkb is aandacht voor permanente ontwikkeling en bijscholing van belang. Ondernemers moeten hier zelf invulling aan geven en investeren om aan de vraag te voldoen en concurrerend te blijven. Jarenlang is alleen op prijs geconcurreerd. Nu gaan we naar een markt waarbij de focus komt te liggen op slimme oplossingen. Uiteindelijk zal de concurrentie zich richten op de kwalitatieve vraag die vanuit de consument wordt geëist. Als ondernemer zal je dus moeten gaan investeren in jezelf en eventueel personeel.”
 
Kansen in digitalisering
“Verduurzaming van de woningvoorraad kan alleen door in te zetten op innovatie. Kijk bijvoorbeeld naar digitalisering. In auto’s zitten meer dan 20 sensoren, maar in een huis vaak nog maar één. Daar liggen innovatiekansen voor professionals. De grootste uitdaging is dat we partijen nodig hebben die hun nek durven uitsteken. Bijvoorbeeld woningcorporaties die grootschalig met hun woningvoorraad aan de slag willen. Zowel de overheid als bedrijven moeten hiervoor ruimte bieden voor innovatie. En dat vraagt op zijn beurt om extra financieringsmiddelen en experimenteerruimte”, zegt Van den Heuvel.
 
Steentje bijdragen
De taskforce Bouwagenda is aangesteld om de plannen de komende maanden verder uit te rollen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor bouwprofessionals. “Ik geloof echt in het moment van urgentie om als professional je steentje bij te dragen. Deel initiatieven met de Bouwcoalitie. Ga met collega’s in gesprek en kijk waar je voor jezelf een rol van betekenis ziet. De verduurzamingstaak ligt bij iedereen, net als de kansen. Door kennis te nemen van de roadmaps kun je een actieve rol spelen en die kansen ook gaan grijpen”, aldus Van den Heuvel.
 
Voor meer informatie over De Bouwagenda en roadmaps, zie De Bouwagenda. Direct aan de gang met energie besparen? Doe inspiratie op via de campagnewebsite Energie besparen doe je nu.
 
 

Dit artikel maakt deel uit van de 14e Nieuwsbrief Energie besparen doe je nu. Lees ook de andere artikelen uit deze nieuwsbrief:

- Duurzame Aanbieders maken verduurzamen makkelijker

- De bouwsector kan zichzelf nu echt vernieuwen

- Online hulp bij gesprekken over energie besparen

- Een duurzame doorstart van een 19e-eeuws monumentaal pand

  

Voortaan altijd op de hoogte blijven van alles wat er op Energieplein20 gebeurt? Schrijf je dan nu in!