Inloggen

Gerelateerde blogs

Meepraten over energiebesparing tijdens Nationale Energiedialoog

Meepraten over energiebesparing tijdens Nationale Energiedialoog

De Nationale Energiedialoog is in volle gang....
Oproep: wat doe jij met energiebesparing? Deel het op Facebook!

Oproep: wat doe jij met energiebesparing? Deel het op Facebook!

inhoud komt nog Dit artikel maakt deel uit van de...
Energiebesparing in woningen staat of valt met financiën

Energiebesparing in woningen staat of valt met financiën

Niet het milieu of een beter energielabel, maar...

Eigenbouw biedt kansen verduurzaming woningvoorraad

4 Eigenbouw2.JPG

Eigenbouw maakt het mogelijk om geheel naar eigen inzicht een comfortabel én duurzaam huis te (laten) bouwen. Toch stellen nog maar weinig gemeenten op grote schaal kavels beschikbaar voor particulieren die zelf aan de slag willen. En dat terwijl eigenbouwprojecten vaak goedkoper zijn dan seriematige bouw, zo blijkt uit het onlangs verschenen rapport ‘Eigenbouw de moeite waard’. 

Onderzoeksbureau Stec-groep onderzocht voor het Expertteam Eigenbouw elf locaties waar zowel eigenbouw als seriematige bouw staat. ‘Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten wat betreft het beschikbaar stellen van kavels voor eigenbouw’, vertelt Karl Kupka, senior beleidsadviseur Eigenbouw en Transformatie bij het ministerie van BZK. ‘Sommige gemeenten stellen nog nauwelijks kavels beschikbaar voor eigenbouw, of alleen voor de bouw van villa’s. Middeninkomens vallen daar buiten de boot. Andere gemeenten, zoals Almere en Amsterdam, stellen al wel grote stukken gemeentegrond beschikbaar.’

Maatwerk 

Eigenbouw biedt voordelen voor zowel gemeenten als woningzoekenden, vervolgt Kupka. ‘Een particulier die zelf aan de slag gaat is vaak goedkoper uit dan wanneer hij het huis door een projectontwikkelaar laat bouwen. Die heeft namelijk een hele organisatie om zich heen. Die berekent overheadkosten en wil winst maken. Eigenbouwers hebben geen winstoogmerk. Hierdoor is er meer financiële ruimte om te investeren in de woning, bijvoorbeeld in energiebesparende maatregelen. Ander voordeel is dat eigenbouwers hun woning geheel naar eigen wensen kunnen bouwen. Bij seriebouw ben je afhankelijk van het ontwerp van de projectontwikkelaar. Er zitten vaak elementen in het huis die je niet wilt, maar waar je wel voor moet betalen. Bij eigenbouw is meer maatwerk mogelijk. De particulier krijgt precies het huis wat hij wil.’

Sociale duurzaamheid4 Eigenbouw3.jpg

Ook gemeenten kunnen profiteren van eigenbouw. Kupka: ‘Alleen maar seriebouw levert monotone wijken op met veel dezelfde soort woningen en bewoners. Kies je voor een mooie mix van seriebouw en eigenbouw, dan creëer je meer diversiteit in de gemeente. Dat is beter voor de sociale duurzaamheid. Ook leert de ervaring dat eigenbouwers sneller aan de slag gaan met bouwen na toekenning van een kavel. Projectontwikkelaars wachten bij een slechtere markt soms met de bouw tot het economisch tij verbetert. Gemeenten zitten dan langere tijd met braakliggend terrein.’

Grondopbrengsten

Ook kunnen de grondopbrengsten bij eigenbouw hoger uitvallen, aldus Kupka. ‘Projectontwikkelaars zijn beter in staat tot onderhandelen over de grondprijs. Grond verkopen aan eigenbouwers levert dus vaak meer geld op voor de gemeente. Ter compensatie zijn er soms gemeentelijke of provinciale startsubsidies voor projecten in collectief opdrachtgeverschap.’ Het onderzoeksrapport laat ook zien dat een aantal interne  gemeentelijke kostenposten bij eigenbouw lager uitvallen dan bij seriebouw. ‘Een goede mix maakt woningbouwlocaties zowel in de planning als financieel minder kwetsbaar voor gemeenten. Gemeenten die hiermee weinig ervaring hebben kunnen rekenen op de hulp van het Expertteam Eigenbouw.’

Energiezuinige eigenbouw 

Eigenbouw biedt volop kansen voor de verduurzaming van woningen, aldus Kupka. ‘Een projectontwikkelaar kan vaak minder makkelijk individuele energiebesparingswensen doorvoeren. De eigenbouwer heeft hiertoe juist volop mogelijkheden. Gemeenten kunnen energiezuinige eigenbouw stimuleren door duurzaamheid mee te nemen in de gunning bij de uitgifte van kavels. In Amsterdam gebeurt dit bijvoorbeeld al in verschillende wijken. Hierdoor kan de gemeente de kavel gunnen aan de partij met de hoogste ambitie wat betreft de energieprestatie.’

Meer informatie over eigenbouw?

 

Dit artikel maakt deel uit van de 6e Nieuwsbrief Energiebesparing Woonconsument. Lees ook de andere artikelen uit deze nieuwsbrief:

- Huiseigenaren stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen tijdens landelijke campagne

- Van huiskamerbijeenkomsten tot energiecoaches

- Duurzame investeringen in huis nu nog makkelijker

- Eigenbouw biedt kansen verduurzaming woningvoorraad

Voortaan altijd op de hoogte blijven van alles wat er op Energieplein20 gebeurt?  Schrijf je dan nu in en word lid!

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers