Inloggen
 • Blogs
 • Elwin Baris
 • 'Van aannemen naar ondernemen' en 'Winst uit je woning'; verschillende...

'Van aannemen naar ondernemen' en 'Winst uit je woning'; verschillende aanpakken van energiebesparing bij eigenaar bewoners

  Elwin Baris
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 437
  Door Elwin Baris 620 dagen geleden
  'Van aannemen naar ondernemen' en 'Winst uit je woning'; verschillende aanpakken van energiebesparing bij eigenaar bewoners

  RVO.nl heeft verschillende lopende aanpakken met betrekking tot energiebesparing in de bestaande bouw bij eigenaar bewoners in kaart laten brengen. Deze zijn gebundeld in twee rapportages, namelijk ‘Van aannemen naar ondernemen’ en ‘Winst uit je woning’. In de rapportages wordt gekeken in hoeverre de verschillende de aanpakken rendabel en opschaalbaar zijn.
  De rapportage ‘Van aannemen naar ondernemen’ beschrijft projecten in Noord Holland Noord, Rivierenland en Arnhem-Nijmegen en de provincie Overijssel.
  De andere rapportage gaat over ‘Winst uit je woning’. Deze aanpak organiseert grootschalige gezamenlijke inkoopacties voor spouwmuur- en vloerisolatie in samenwerking met gemeenten (o.a. Haarlemmermeer, Leeuwarden, Uithoorn en Diemen).

  Uit ‘Van aannemen naar ondernemen’ komt naar voren dat ‘de gouden gegarandeerd succesvolle aanpak’ nog niet is gerealiseerd. Op basis van de verschillende opgedane inzichten en resultaten, kunnen wel meerdere kansrijke richtingen worden onderkend:
  - sluit aan op bredere klantbehoefte,
  - focus op bedrijven en woningeigenaren die willen, kunnen en doen,
  - een gezamenlijke aanpak (bedrijven en gemeenten) richting woningeigenaar versterkt elkaar,
  - een lokale identiteit in de actieve marktaanpak is herkenbaar,
  - versnelling energiebesparing en transitie: variëren en selecteren en vooral doen!
  Het rapport komt met 7 aanbevelingen:
  - volg een 3-sporenbeleid,
  - sluit aan op beweging en behoefte,
  - laat de beleidsmatige ‘energie’-framing los,
  - focus op partijen die kunnen, willen en doen,
  - maak onderscheid in marksegmenten,
  - betrek andere sectoren,
  - organiseer samenhang en laat tijdig los.

  ‘Winst uit je woning’ organiseert inkoopacties waarbij gemeenten een brief sturen aan huiseigenaren binnen de doelgroep. Deze brief vanuit de gemeente zorgt ervoor dat gemiddeld 10% van de ontvangers zich inschrijft, waardoor lokaal een zeer grote vraag naar isolatie/PV ontstaat. Dezelfde brief zonder logo van gemeente levert een factor 10 minder inschrijvingen op.
  Winst uit je Woning draait vrijwel volledig op een inkoopmarge. Er is nog een bijdrage nodig van gemeenten. De verhouding tussen deze gemeentelijke bijdrage en de gegenereerde investeringen in duurzaamheid komen op 1-30. Het concept heeft veel tijd nodig gehad om tot een haalbare businesscase te komen. Het huidige concept is nu goed opschaalbaar.
  Op het moment dat ‘Winst uit je woning’ de gemeentelijke bijdrage niet meer nodig heeft (door verhoging van de efficiëntie) vervalt een groot deel van een tijdrovend acquisitietraject met gemeenten. Naar verwachting is dit binnen een jaar het geval.
  Een aanbeveling is dat gemeenten een effectief middel als een brief aan een doelgroep over een inkooptraject vaker inzetten. Gemeenten mogen juridisch gezien inkoopacties promoten maar zijn nog terughoudend in de toepassing ervan.

  Hieronder beide rapporten.

  Van aannemen naar ondernemen .pdfVan aannemen naar ondernemen .pdf Winst uit je Woning.pdfWinst uit je Woning.pdf 

   

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers