Inloggen

Gerelateerde blogs

Gratis advies over duurzaamheid voor woningcorporaties

Gratis advies over duurzaamheid voor woningcorporaties

Meld als woningcorporatie een vraagstuk aan over...
  • Blogs
  • Redactie
  • Waardecreatie: naar rendabele Nul-op-de-meter renovaties van bestaande woningen

Waardecreatie: naar rendabele Nul-op-de-meter renovaties van bestaande woningen

Auteur: Jaap Kortman, IVAM

In de visie van de Rijksoverheid is energieneutraliteit de ambitie voor de gehele bebouwde omgeving in 2050. De ambitie op weg daarnaar toe is dat alle bestaande gebouwen in 2020 gemiddeld label B en in 2030 label A hebben. Dat is een grote opgave. Van de 7,8 miljoen woningen die ons land begin 2015 rijk was, had 75% label C of lager. In deze laatste categorie woningen moet behoorlijk worden geïnvesteerd.

“Dat gaan we niet halen”, voorspelt Bert Wijbenga van Woonbron en voorzitter van De Groene Huisvesters in de nieuwsbrief van Platform 31: “Er is op dit moment geen rendabele businesscase te maken rondom energiebesparing en die gaat er voorlopig ook niet komen. De opbrengsten wegen niet op tegen de kosten die de investering met zich meebrengt”.

Is dat zo? Bij de renovatie van huurwoningen spelen uiteraard de woningcorporaties een belangrijke rol. De vraag is in welke mate de woningcorporaties gaan investeren in energierenovaties en met welke ambitie. Waardecreatie is een onderdeel van het Haarlemse Watt voor Watt project. Uit een analyse van het renovatieproject Van Moerkerkenstraat in Haarlem voor het ministerie van BZK en Alliander uitgevoerd door IVAM, Planmaat en de gemeente Haarlem komen de volgende resultaten naar voren:

Allereerst is bekeken of de corporatie het belang inziet van het (energetisch) renoveren van een specifiek project met ambitieniveau B tot en met A+++. Dat bleek af te hangen van belangrijke projectgebonden financiële, markt en technische kenmerken plus de mening van bewoners. Het project van Moerkerkenstraat stond eerst op de nominatie gesloopt te worden. Voor corporatie Pré Wonen was de belangrijkste aanleiding om toch te renoveren: de goede kwaliteit van de basisconstructie en de mogelijkheid tot behoud van goedkope woningen voor bewoners met een laag inkomen in Haarlem. De bewoners waren in meerderheid vóór de renovatie.

   Ambitieniveau's Haarlem jpeg

Specifieke voorwaarde in dit project was dat het veiligheidsrisico als gevolg van de geisers moest worden weggenomen. Pré Wonen heeft daarom gekozen voor een planmatig groot onderhoud om de levensduur te verlengen (ambitieniveau 3: groen in bovenstaande tabel) technische gebreken van de woning op te lossen, de gasveiligheid te verbeteren, het energieverbruik terug te brengen (naar label B/C) en het wooncomfort te verhogen. Het planmatig onderhoud is uitgevoerd. De businesscase van dit renovatieproject is voor Pré Wonen nagenoeg sluitend. De investering is volgens de projectleider rendabel en kan uit de huuropbrengsten worden terugverdiend.

De vervolgvraag is of een hoger ambitieniveau uit maatschappelijk oogpunt wenselijk was geweest (geel in bovenstaande tabel). Daartoe hebben IVAM en Planmaat de meerwaarde (indirecte baten) voor partijen van dit project in kaart gebracht. Inclusief die extra baten is de waarde voor de bewoners (extra comfort) en de gemeente (CO2 reductie, werkgelegenheid en minder inzet hulpdiensten) ook positief.

 

Gekwantificeerde effecten Haarlem Jaap Kortman

Mogelijk kunnen op basis van dit inzicht, de extra baten en/of profijt bij andere organisaties ingezet worden om te komen tot een hoger ambitieniveau voor reductie van energie (nul op de meter).

Het is nu de vraag of en hoe partijen met extra baten verleid kunnen worden om te investeren in toekomstige projecten en om de financiële haalbaarheid van duurzaamheidsprojecten te verbeteren door samen te investeren. Het idee is om de resultaten van deze analyse te gebruiken bij toekomstige investeringsbeslissingen over renovatieprojecten. Door de directe en indirecte baten van verschillende scenario’s inzichtelijk te maken, kunnen corporaties worden gestimuleerd om voor een hoger ambitieniveau te gaan. Andere partijen, zoals gemeenten, kunnen beslissen of ze hun extra baten daarbij willen inzetten. Momenteel vindt vervolgonderzoek voor de VNG plaats naar deze meerwaarde en hoe die daadwerkelijk in te zetten om te komen tot hogere ambities bij projecten.

Jaap Kortman, IVAM

jkortman@ivam.uva.nl 020 5255918

 

Lees hieronder het rapport of download het hier:150928_Meetbaar maken waardecreatie energiemaatregelen eindrapport

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers