Inloggen

Eenduidigheid in informatie over energiebesparing is belangrijk om Eigenaar Bewoners te overtuigen.

  Marijke Wobben - RVO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 62
  Door Marijke Wobben - RVO 1112 dagen geleden Reacties (1)

  Vanaf 2007 heeft RVO in opdracht van het ministerie van BZK zich ingezet om data beschikbaar te stellen die partijen en huiseigenaren inzicht geven in de handelingsperspectieven voor het verbeteren van een woning.  De overheid heeft dit met de Energiebesparingsverkenner.nl gedaan en samen met Milieu Centraal met VerbeterUwHuis.nl.

  Eenduidigheid is belangrijk om eigenaarbewoners te overtuigen energiebesparing te treffen. Daarom zijn alle data die deze tools gebruiken gratis beschikbaar en toegankelijk via een webservice. De rekenmethodiek is gebaseerd op EPA-Woningen. De data zijn gevalideerd en gecertificeerd en daarmee onafhankelijk van commerciële belangen.

  De meeste tools zijn geschikt om voor te lichten over besparingsmogelijkheden en investeringskosten in een oriënterende fase. Wanneer mensen verder gaan in het beslissingstraject hebben ze meer gedetailleerde informatie nodig. Die kan uit verschillende hoeken komen.  Van een energieadviseur, aanbieders van maatregelen, de buren of websites zoals bijvoorbeeld Milieu Centraal.

  De extra informatie is nodig voor een gedegen en kwalitatieve uitvoering van maatregelen. Zijn de combinaties van maatregelen verstandig? Veroorzaken ze geen gezondheidsproblemen, is de kwaliteit van uitvoering goed. Zijn er fysieke belemmeringen in een woning waar rekening mee moet worden gehouden.  Ook dit is belangrijk en kan niet altijd afgevangen worden in online tools.

  Real time rekenen en vooraf berekenen.
  In principe zou dit niet uit moeten maken. Het is dezelfde woning die of in de tool wordt berekend of vooraf is berekend. De resultaten die getoond worden zijn hetzelfde.  Ook bij real time berekeningen worden er vooraf uitgangspunten bepaald. Anders wordt de gebruiker veroordeeld tot het invullen van EPA software en dat vraagt specialistische kennis die de gemiddelde bezoeker van dit soort sites of apps niet heeft. Daarbij vertraagt het ook enorm om alles zelf in te moeten vullen. Dus ook bij de zogenaamde rekentools liggen zaken vast die een gebruiker niet kan aanpassen.

  Aandacht tussen berekend verbruik en werkelijk verbruik.
  Uit onderzoek wordt duidelijk dat het gedrag een belangrijke rol speelt. Er is een spreiding mogelijk in de rekenresultaten die getoond worden.  In de modellen wordt uitgegaan van een gemiddeld gebruik en dat kan afwijken in de praktijk. Initiatieven om dichter bij het werkelijk verbruik te komen, vinden wij interessant. Daarom is in huidige versie van VerbeterUwHuis.nl  de mogelijkheid ingebouwd om besparingen te berekenen met het eigen gasverbruik, naast het modelmatig berekende gasverbruik.

  Vernieuwing  informatie
  Begin 2015 zullen er nieuwe bestanden beschikbaar zijn vanuit de overheid. Ook dit wordt weer gratis beschikbaar gesteld via webservice aan de markt.

  Als overheid juichen we commerciële initiatieven toe, maar we sluiten ons aan bij de zorg dat de informatie wel eenduidig, onafhankelijk en gevalideerd moet zijn. Daarbij zijn wij overtuigd dat door het beschikbaar stellen van de data door de overheid de markt meer geld kan steken in het bereiken van de markt en vraagcreatie. Gebruik de inhoudelijk data die er zijn, bouw je eigen site of app en steek het geld in het bereiken van de consument en niet in het opnieuw ontwikkelen van informatie die ook gratis beschikbaar is. 

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers